Kick-off_Plenaire sessie

• Opening door Louis Vervloet, Directeur ESF Managementautoriteit
• Toelichting “Lerend Netwerk” door Valérie Carrette en Tom Wouters, Hefboom vzw
• Toelichting “Waar vinden we nog arbeidspotentieel in Vlaanderen?
Een cijfermatige analyse en blik op toekomstig onderzoek” door Sarah Vansteenkiste en Nele De Cuyper Steunpunt Werk