Kick-off_Workshopronde 1

Talentoscoop

Patrick Ruppol (GTB), Bert Boone (Werkplekarchitecten), Ellen Van de Velde (GTB)

In de workshop wordt het nieuwe service design 'Talentoscoop' geschetst en hoe door een afgestemde dienstverlening tussen de werkgeversfederatie Verso, de Werkplekarchitecten en GTB de inclusie van werkzoekers en werkenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt versterkt kan worden. Hierbij wordt het verbreden van de werkgevers 'mindset' als uitgangspunt genomen. Wij vertellen hoe wij tot een infographic zijn gekomen als basis van het business model canvas dat door testen in business cases én mutual learning met transnationale partners regelmatig is bijgesteld. Door een procesmatige aanpak van stuurgroep - ontwikkelgroep - intervisie en klankbordgroep zijn wij tot een gevalideerd product gekomen dat nu in Vlaanderen geïmplementeerd wordt.

“Outreach en hoe eraan te beginnen”

Cis Dewaele – Steunpunt Mens & Samenleving

Deze workshop biedt een inleiding op het gebruik van de quick scan, een instrument dat dient om outreachwerkingen vorm te geven. De quick scan bevat 9 vragen die de mogelijkheid geven de vorm en inhoud van de outreachwerking uit te denken en neer te schrijven. Let wel, dit is geen volledige vorming in het gebruik ervan maar stipt reeds de mogelijkheden aan en inspireert tot het overdenken van een doordachte werking.

ACT 

Lieve Lambrechts - Samenlevingsopbouw

Van uitzendconsulenten hoorden we dat het soms moeilijk is om een goede kandidaat voor een vacature te vinden. Evengoed voelen uitzendconsulenten geregeld aan dat de geschikte kandidaat voor een job bij hen zit maar ze hebben niets in handen om dit hard te maken naar hun klant toe. Tegelijkertijd vernamen we van kort- en ongeschoolde werkzoekenden (die vaak het Nederlands niet goed machtig zijn) dat ze drempels ervaren in de testen die ze nu voorgeschoteld krijgen bij sollicitaties. Om dit te ondervangen ontwikkelden we ACT. ACT meet veertien basiscompetenties die werkgevers aanduidden als belangrijk om te functioneren op de werkvloer. Deze competenties komen uit onderzoek door de KU Leuven en eigen interviews bij werkgevers. Denk hierbij aan samenwerken, nauwkeurig werken, omgaan met onverwachte wendingen, plannen en communicatievaardigheden. ACT is een instrument om deze competenties degelijk en objectief in kaart te brengen bij laagtaalvaardige kandidaten voor kort- en ongeschoolde arbeid. ACT geeft sollicitanten de kans om met doe-opdrachten te laten zien wat ze kunnen. 

Allinclusive@Work – Inclusief Jobdesign

Eva Ernst – iDiverso 

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, staan heel wat werkgevers met de handen in het haar als het gaat over de zoektocht naar “de juiste m/v/x op de juiste plaats”. In deze workshop nemen we je mee in die realiteit en de mogelijkheden van inclusief jobdesign. Hoe maak je van de nood een deugd, en kan je door werk anders te organiseren niet alleen werkkansen creëren voor het beschikbaar potentieel aan werkzoekenden, maar tegelijk ook je werkvloer optimaliseren? De methodiek van inclusief jobdesign wordt stap voor stap uit de doeken gedaan, met praktijkvoorbeelden uit het ESF-project “AllInclusive@Work” en de belangrijkste aandachtspunten voor een succesvolle implementatie van nieuwe, laagdrempelige functies.

Padvinder

Veerle Decoo / Ward Saver - Mentor VZW  

Padvinder wil tegemoetkomen aan de nood van jongerenbegeleiders om hun begeleiding vlot meer op maat van hun cliënt af te stemmen. Padvinder biedt concreet een onmiddellijk inzetbaar (intake-)instrument dat het begeleiden van jongeren (richting werk) efficiënter maakt. Het maakt het enerzijds mogelijk dat (laaggeschoolde) jongeren op een eenvoudige manier waardevolle informatie krijgen om hun zelfbeeld en -inzicht verder mee uit te bouwen. Een praktisch draaiboek voorziet jongerenbegeleiders anderzijds van tips en tools om hun begeleiding effectief en bewust aan te passen op maat van de jongere.
(OPGELET: voor deze sessie is het bij hebben van een smartphone aangewezen!)

Doof Talent: een nieuw dienstaanbod dat de talenten van dove personen op de arbeidsmarkt versterkt

Goedele Declerk - Doof Vlaanderen

Doof Talent slaat bruggen tussen dove en slechthorende personen, teams, werkgevers, tolken Vlaamse Gebarentaal en arbeidsbemiddelingsdiensten. We verlagen de drempel voor het solliciteren, verbeteren de toegang tot tewerkstelling en willen ervoor zorgen dat dove en slechthorende collega’s vlot kunnen communiceren en functioneren op het werk.

Doof Talent is gegroeid vanuit Doof Vlaanderen (de koepelorganisatie van dovenorganisaties) en werd ontwikkeld via een ESF-IDE (Innovatie door Exploratie) project, in samenwerking met VDAB en Namahn, een bedrijf voor human-centered service design. Het project werd gemotiveerd door een bevraging rond tewerkstelling, die in 2015 door Doof Vlaanderen georganiseerd. Daaruit kwam immers naar voren dat dove werknemers en werkzoekenden barrières ondervinden in alle belangrijke fases van tewerkstelling: zoeken naar jobs en solliciteren, inclusieve en duurzame tewerkstelling, promotie en carrièreontwikkeling.

NiMap (Newcomer Induction Management Acceleration Programme)

Sarah Quataert & Dirk Buyens – Vlerick

Binnen het Newcomer Induction Management (NiMAP) project werden drie praktische toolkits ontwikkeld om hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers en organisaties dichter bij elkaar te brengen. We laten jullie graag op een interactieve manier proeven van onze tools! Onder andere op het programma: test je demografische kennis en verwerf vernieuwende inzichten aan de hand van een korte quiz, maak kennis met de uitdagingen van diverse organisaties via enkele dilemma’s en laat je inspireren om actief aan de slag te gaan met de tools binnen uw organisatie.