3. Beoordeling projectvoorstel

Als de indieningstermijn afgelopen is, wordt de selectieprocedure opgestart. Alle ingediende projectvoorstellen worden daarbij beoordeeld door minimaal 2 evaluatoren. Je weet steeds binnen de drie maanden na de indiening of je project al dan niet is goedgekeurd. Na goedkeuring maakt de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen een projectovereenkomst op en kun je van start gaan.