7. Niet akkoord?

Wanneer je niet akkoord gaat met een beslissing van de afdeling ESF kan je gebruik maken van een bezwaar- en een beroepsprocedure.