Onderbouw je communicatie inhoudelijk

Weet waarover je spreekt en zorg ervoor dat er geen gaten of gemiste kansen zitten in je boodschap. Ga op zoek naar achterliggend cijfermateriaal, voorbeelden, getuigenissen, … en spreek experts aan. Zo kan je achteraf altijd terugvallen op een stevige basis. En je komt misschien ook tot nieuwe inzichten.

Via Eurostat vind je tal van informatie en cijfermateriaal. Op zoek naar Vlaamse of Belgische statistieken? Dan kan je terecht op de site van de Algemene Directie Statistiek (ook gekend als Statbel) en op de website van Steunpunt Werk en Arvastat.

Neem zeker ook eens een kijkje in onze vroegere genderzakboekjes voor inspiratie rond verschillende arbeidsmarktthema’s.
Genderzakboekje - Ouderen en eindeloopbaan
Genderzakboekje - In cijfers
Genderzakboekje - Mobiliteit op de arbeidsmarkt

ESF Vlaanderen is lange tijd lid geweest van een Europees netwerk rond gendermainstreaming. Output van dit netwerk was onder andere een aantal interessante rapporten rond de thema's:

Een andere bron die men zeker kan raadplegen is de website van het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Klik hier voor een voorbeeldverslag over de situatie van Roma-vrouwen in verschillende landen.

Wil je meer weten over de situatie van vrouwen over heel de wereld; neem dan zeker een kijkje in "The little data book on gender" van 2019 van de Wereldbank.

ESF Vlaanderen is momenteel aan het werken aan een database met nog veel meer interessant leesmateriaal. Deze informatie is heel zeker ook interessant voor onze projectpromotoren. Je inhoudelijk goed informeren over de genderproblematiek is van belang om een goed ESF-project in te dienen.

Maak je eigen genderbalans

Als bedrijf kan je ook intern nog een stapje verdergaan en je eigen organisatie onder de loep nemen. Want sensibiliseren voor gendergelijkheid, dat is allemaal goed en wel. Maar practice what you preach. Zitten de verdelingen tussen mannen en vrouwen juist? Kan je die nog verbeteren, met kleine of grote aanpassingen? Welke impact heeft de huidige balans?
Hoe beleven de mannen en vrouwen in je organisatie de evenwichtsoefening tussen arbeid en privéleven? Bekijk je beroepen door een stereotyperende bril (bv. ingenieurs zijn altijd mannen)? Je zal zien: er is meer dan voldoende stof tot zelfreflectie.
Via de tabellen die je hier vindt, kan je op objectieve wijze de diversiteit binnen een organisatie in kaart brengen. Dit kan de bewustwording over de man-vrouwverhoudingen in de organisatie stimuleren. Veronderstellingen komen immers niet altijd overeen met de werkelijkheid. Deze cijfers en gegevens kunnen ook belangrijk zijn om het management van de organisatie te overtuigen van een eventuele genderproblematiek.