Ondersteunende tools

De ESF-applicatie is het systeem waarin een ESF-project van A tot Z wordt opgevolgd. Van het indienen van een project, het ondertekenen van de projectovereenkomst tot het indienen van een rapport. De motivering in verband met beslissingen rond van uw project zijn dan ook telkens terug te vinden in deze applicatie. 

De ESF-archiefruimte is het systeem waarin de bewijsstukken van het project verplicht moeten worden bewaard. Bij elk ESF-project horen namelijk de nodige bewijsstukken zoals facturen, tijdsregistraties, loonfiches, …enzovoort.

MLP of het Mijn Loopbaan voor Partners-systeem is een systeem van de VDAB waarin het loopbaanpad van een werkende of werkzoekende wordt bijgehouden. Als er in een ESF-project acties met deelnemers worden georganiseerd, dan zullen deze acties moeten worden geregistreerd in MLP. Deze registraties vormen de basis voor de uitbetaling van subsidies, samen met andere reële bewijsstukken.

Arachne is een tool ontwikkeld door de Europese Commissie waarin een complete database wordt beheerd van projecten die met steun van de Structuurfondsen in de EU worden uitgevoerd.  Deze projectgegevens worden verrijkt met informatie over organisaties en bedrijven (afkomstig uit o.a. jaarrekeningen en balansen).  De tool wordt door ESF gebruikt als een instrument waarmee aan de hand van een heel aantal risico-indicatoren wordt nagegaan welke projecten, begunstigden, contracten en contractanten vatbaar zijn voor risico’s van fraude, belangenconflicten, insolvabiliteit en onregelmatigheden.  Meer info over Arachne vindt u hier.

De ESF-Affichemodule is een tool die op een gestandaardiseerde, maar toch op maat gemaakte affiche voorziet voor ieder ESF-project. Via deze tool kunt u een pdf-bestand downloaden in A3-formaat om af te drukken of naar de drukker te sturen. Het uithangen van deze affiche op een publieke plaats is namelijk een publicitaire verplichting.