Onderzoeksrapport 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Met de steun van het Europees Integratiefonds (EIF) gebeurde een actie-onderzoek naar 16- tot 18-jarige nieuwkomers uit derdelanden.

Dit onderzoek kaderde in oproep 260 van het Europees Integratiefonds met co-financiering van de Vlaamse minister bevoegd voor integratie.

De algemene doelstelling van deze oproep was om via een actie-onderzoek een integrale aanpak uit te werken voor een onderwijs- en opleidingstraject afgestemd op de noden van 16- tot 18-jarige nieuwkomers uit derdelanden. Het project werd opgestart in januari 2013 en afgerond in juni 2014.

Het rapport van dit onderzoek is inmiddels beschikbaar en kan je hieronder raadplegen.

Bijlagen: