2. Opmaak projectvoorstel

Wil je een project indienen, controleer dan in de oproepfiche of je organisatie in aanmerking komt en welke voorwaarden je eerst nog moet vervullen (kwaliteitslabels, bepaald gebied, …). Je schrijft een project uit en maakt een budget op volgens de sjablonen die bij de oproep horen.

Indienen gebeurt via de ESF-applicatie, alle informatie hierover vind je terug in de handleiding hieronder. 

Meer info: