Oproep 358 en 359 rond vluchtelingen staan gepubliceerd!

Met twee oproepen wil ESF Vlaanderen vluchtelingen ondersteunen naar werk en ondernemerschap. De oproepen worden op 1 maart gelanceerd. U kan zich hier al inschrijven voor de infosessie op 8 maart om 14u.

Vluchtelingen en Ondernemerschap (Oproep 358)

De oproep Vluchtelingen en Ondernemerschap richt zich tot organisaties die expertise hebben in het informeren over en begeleiden naar ondernemerschap en organisaties die deze doelgroep opvangen en/of begeleiden die in Vlaanderen. Deze oproep wil acties opzetten die vluchtelingen informeren, ondersteunen en begeleiden naar ondernemerschap in Vlaanderen. De dienstverlening wordt opgezet in elk van de vijf provincies in Vlaanderen. Lees meer.

Vluchtelingen en Werk – Antwerpen & Gent (Oproep 359)

De oproep Vluchtelingen en werk streeft een betere integratie en versterking na van de initiatieven voor de professionele inschakeling van vluchtelingen in de steden Antwerpen en Gent.  Deze oproep richt zich tot een verplicht partnerschap van minimaal de stad, het OCMW, de VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering. Naast de institutionele partners worden ook de bedrijven en sectoren betrokken in het project. Ook organisaties met deskundigheid op het vlak van vluchtelingen kunnen deelnemen als partner. De stad, het OCMW of de VDAB treedt op als promotor. Lees meer.