Anders organiseren

Oproep
318

Wat?
Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren
door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren.

Wie?
Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, die reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, competentie- en loopbaanbeleid en leiderschap. Deze organisaties moeten tevens reeds een missie en visie uitgewerkt hebben.
Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.
In deze oproep kunnen enkel organisaties, gevestigd in het Vlaams gewest, een project indienen. Organisaties, gevestigd in het Brussels gewest, zijn dus uitgesloten van deelname.
Ondernemingen met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep. Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproep Mensgericht ondernemen kunnen niet indienen op deze oproep.

Acties?
In deze oproep werken projecten aan het aanpassen van hun organisatiestructuur door het uitvoeren van een procesanalyse, het opmaken van een herontwerp, het doorvoeren van de organisatiekanteling in zowel de productiestructuur als de besturingsstructuur en het uitwerken van een systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden in deze nieuwe situatie. In een laatste fase van het project kan ook ingezet worden op het bepalen van de fijnstructuur met het teamontwerp.
Jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap zijn niet mogelijk binnen deze oproep.

Hoeveel?
Het oproepbudget voor de oproep ‘Anders organiseren is gelijk aan het resterende budget van de vorige oproep 310 Anders organiseren die een budget had van 4.000.000 euro, waarvan 2.000.000 euro ESF en 2.000.000 euro VCF.
Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 40.000 euro ESF
  • Maximaal 40.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

Hoe?
De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?
De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2015 en staat open tot en met 30 juni 2015 middernacht.
Goedgekeurde projecten gaan van start op 01/10/2015.

Looptijd?
De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 18 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is.
Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.