Anders organiseren SALK

Oproep
343

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers binnen de Limburgse zorgsector verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming te stimuleren.

Wie?

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid uit de Limburgse zorgsector, die reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, competentie- en loopbaanbeleid en leiderschap. Deze organisaties moeten tevens reeds een missie en visie uitgewerkt hebben.
Concreet betreft het in deze oproep alle organisaties gevestigd in Limburg met activiteiten erkend bij het RIZIV, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het VAPH, Kind en Gezin of het Agentschap Jongerenwelzijn. Organisaties met een hoofdzetel buiten Limburg, maar met een vestiging in Limburg, kunnen een project indienen voor hun Limburgse vestiging.

Ondernemingen met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep.
Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproep Mensgericht ondernemen of reeds een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren of Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid kunnen niet indienen op deze oproep.

Acties?

In deze oproep werken projecten aan het aanpassen van hun organisatiestructuur door het uitvoeren van een procesanalyse, het opmaken van een herontwerp, het doorvoeren van de organisatiekanteling in zowel de productiestructuur als de besturingsstructuur en het uitwerken van een systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden in deze nieuwe situatie. In een laatste fase van het project kan ook ingezet worden op het bepalen van de fijnstructuur met het teamontwerp. Jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap zijn niet mogelijk binnen deze oproep.

Hoeveel?

Voor de oproepen 342 ‘Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid’ en 343 ‘Anders organiseren’ samen is een budget voorzien van 1.000.000 euro ESF.
Er is een maximale subsidie voorzien van 40.000 euro ESF per project.
De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juli 2016 en staat open tot en met 30 september 2016 middernacht. Goedgekeurde projecten gaan van start op 01/01/2017.
Er worden op 26 augustus en 7 september infosessies voorzien samen met de oproep ‘Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid’

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 18 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.

Deadline: 
vrijdag, 30 september, 2016
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 
Wouter Verdonck
T:
02/552 83 43
Sofie Bogaerts
T:
02/552 83 04
Nikas Goossens
T:
02 552 83 08
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (443.5 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Beoordelingsvragen (20.29 kB)PDF FAQ (214.55 kB)