Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Oproep
317

Wat?
Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door het uitwerken van systemen en processen ter ondersteuning van het strategisch loopbaanbeleid binnen een onderneming. De focus ligt hierbij op het opzetten van een strategisch loopbaan- en competentiebeleid en het stimuleren van een cultuuromslag inzake leidinggeven.

Wie?
Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden.
Deze ondernemingen moeten wel reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen, competentieprofielen en functioneringsgesprekken. Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.
In deze oproep kunnen enkel organisaties, gevestigd in het Vlaams gewest, een project indienen.
Organisaties, gevestigd in het Brussels gewest, zijn dus uitgesloten van deelname.
Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproep Mensgericht ondernemen kunnen niet indienen op deze oproep.

Acties?
In deze oproep werken projecten aan systemen en processen om een strategisch loopbaan- en competentiebeleid op te zetten en een cultuuromslag inzake leidinggeven te stimuleren. Projecten moeten in deze oproep inzetten op drie grote pijlers, zijnde strategisch competentiebeleid, coachend leiderschap en loopbaanbeleid binnen de organisatie. Om bij te dragen tot werkbaar werk voor de werknemers is het essentieel dat ieder project werkt aan elk van deze drie pijlers en niet één pijler uitsluit, tenzij de organisatie zeer duidelijk en overtuigend kan aantonen dat deze pijler reeds volledig ontwikkeld is. Dit moet echter steeds uitdrukkelijk meegegeven worden. Jobtechnische opleidingen en
opleidingen inzake leiderschap zijn niet mogelijk binnen deze oproep. Tevens is het niet mogelijk om binnen deze oproep een strategisch opleidingsplan op te maken.

Hoeveel?
Het oproepbudget voor de oproep ‘Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid’ is gelijk aan het resterende budget van de vorige oproep 309 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid die een budget had van 4.200.000 euro, waarvan 2.100.000 euro ESF en 2.100.000 euro VCF.
Er is een maximale subsidie voorzien van 60.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 30.000 euro ESF
  • Maximaal 30.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

Hoe?
De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?
De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2015 en staat open tot en met 30 juni 2015 middernacht.
Goedgekeurde projecten gaan van start op 01/10/2015.

Looptijd?
De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 12 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is.
Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.