Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK

Oproep
342

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers binnen de Limurgse zorgsector verbeteren door het uitwerken van systemen en processen ter ondersteuning van het strategisch loopbaanbeleid binnen een onderneming. De focus ligt hierbij op het opzetten van een strategisch loopbaan- en competentiebeleid en het stimuleren van een cultuuromslag inzake leidinggeven.

Wie?

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid uit de Limburgse zorgsector, die reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, opleidingen, functieprofielen, competentieprofielen en functioneringsgesprekken. Concreet betreft het in deze oproep alle organisaties gevestigd in Limburg met activiteiten erkend bij het RIZIV, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het VAPH, Kind en Gezin of het Agentschap Jongerenwelzijn. Organisaties met een hoofdzetel buiten Limburg, maar met een vestiging in Limburg, kunnen een project indienen voor hun Limburgse vestiging.

Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproep Mensgericht ondernemen of reeds een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren of Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid kunnen niet indienen op deze oproep.

Acties?

In deze oproep werken projecten aan systemen en processen om een strategisch loopbaan- en competentiebeleid op te zetten en een cultuuromslag inzake leidinggeven te stimuleren. Projecten moeten in deze oproep inzetten op drie grote pijlers, zijnde strategisch competentiebeleid, coachend leiderschap en loopbaanbeleid binnen de organisatie. Om bij te dragen tot werkbaar werk voor de werknemers is het essentieel dat ieder project werkt aan elk van deze drie pijlers en niet één pijler uitsluit, tenzij de organisatie zeer duidelijk en overtuigend kan aantonen dat deze pijler reeds volledig ontwikkeld is. Dit moet echter steeds uitdrukkelijk meegegeven worden. Jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap zijn niet mogelijk binnen deze oproep. Tevens is het niet mogelijk om binnen deze oproep een strategisch opleidingsplan op te maken.

Hoeveel?

Voor de oproepen 342 ‘Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid’ en 343 ‘Anders organiseren’ samen is een budget voorzien van 1.000.000 euro ESF.

Er is een maximale subsidie voorzien van 30.000 euro ESF per project.
De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juli 2016 en staat open tot en met 30 september 2016 middernacht. Goedgekeurde projecten gaan van start op 01/01/2017.

Er worden infosessies voorzien op 26 augustus en 7 september samen met de oproep ‘Anders organiseren’.
 

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 12 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.

Deadline: 
vrijdag, 30 september, 2016
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 
Wouter Verdonck
T:
02/552 83 43
Sofie Bogaerts
T:
02/552 83 04
Nikas Goossens
T:
02 552 83 08
Bijlagen: 
PDF oproepfiche (438.76 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Beoordelingsvragen (14.8 kB)PDF FAQ (214.55 kB)