Onderzoeksopdracht naar het gebruik van vouchers

Oproep
508

Dit betreft een gesloten oproep naar VDAB om het gebruik van vouchers in de dienstverlening van werkzoekenden te ontwerpen, te ontwikkelen, te testen en te evalueren. VDAB kan voor de uitvoering van deze oproep samenwerken met externe organisaties.

De oproep kadert binnen een bredere onderzoeksopdracht naar het toepassingsgebied van marktwerking in de ondersteuning van werkzoekenden en het onderzoeken van alternatieve benaderingen in de samenwerking met partners.

Voor de oproep is een budget beschikbaar van 250.000,00 euro waarvan 125.000,00 euro ESF (50%), 125.000,00 euro VCF (50%) naast de cofinanciering die VDAB voorziet via de inzet van VDAB-projectmedewerkers.

De oproep wordt gelanceerd op 1 juni 2020.

De uiterste deadline om een projectvoorstel in te dienen is 31/07/2020.

De beslissing tot goedkeuring wordt genomen op het Managementcomité.

Het project kan na een positieve beslissing van start gaan en loopt af op 31 december 2021.