Overheidsopdracht Ontwikkeling test Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

Een belangrijke component van het inburgeringstraject is de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Cursisten krijgen er informatie over o.m. leven en werken in Vlaanderen en België en er wordt geoefend op vaardigheden die nodig zijn om zelf actief deel te nemen aan de samenleving. 

Via deze overheidsopdracht willen we een proef ontwikkelen waarmee de theoretische kennis en praktische vaardigheden na afloop van de cursus MO op een objectieve, gestandaardiseerde manier kunnen worden getest. De toets is digitaal en wordt centraal afgenomen. De opdrachtnemer ontwikkelt de proef, een uitgewerkte procedure, een praktisch handboek en een train-the-trainer en neemt ook alle voorbereidende stappen zodat de proef in januari 2022 Vlaanderenbreed kan worden uitgerold.

Zowel de ontwikkeling van de test als de voorbereiding van de implementatie, dient in co-creatie met de eindgebruikers (zowel inburgeraars als MO-docenten) te gebeuren.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u het bestek raadplegen.