Overheidsopdracht: Procesbegeleiding nieuwe krachten voor de kinderopvang

Deze opdracht voorziet in het opzetten van een lerend netwerk en procesbegeleiding voor toekomstige projecten ‘nieuwe krachten voor de kinderopvang’, die in het kader van ESF-oproep 502 worden goedgekeurd en starten op 1 december 2020. Deze opdracht heeft net als de projecten een looptijd van 25 maanden, tem 31 december 2022.

De opdracht omvat:
- Het ondersteunen van en opbouwen van expertise bij de individuele projecten vertrekkend vanuit de leervragen van de projecten zelf; zowel via individuele ondersteuning als via een collectief aanbod;
- Het organiseren en ondersteunen van een lerend netwerk tussen de deelnemende organisaties onderling en met externe stakeholders;
- Het capteren van overkoepelende leerervaringen en het ontwikkelen van een praktijkmodel voor de kinderopvang en opleiding voor ondersteuning van kwetsbare groepen die leiden tot duurzame tewerkstelling in de kinderopvang.

De procesbegeleiding en het lerend netwerk hebben als doelstelling de kwaliteit van de projecten te versterken en kennis- en ervaringsopbouw bij de projectuitvoerders, (boven)lokale partners en beleidsactoren te bevorderen. Om zo te resulteren in een praktijkmodel voor de kinderopvang en de opleiding ter ondersteuning van kwetsbare groepen richting een duurzame tewerkstelling.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u het bestek raadplegen in bijlage.

Alle informatie over de oproep 'Nieuwe krachten voor de kinderopvang' kunt u nalezen op de oproeppagina.