Proeftuinen duurzame kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

Deze oproep heeft als doel om de kleuterparticipatie bij personen uit derde landen te verhogen en te verbeteren. We focussen in het bijzonder op het aspect ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame, kwalitatieve kleuterparticipatie.

Via deze oproep ondersteunen we een overkoepelend Lerend Netwerk en lokale proeftuinen om de expertise te verbreden en verdiepen, kennisdeling te stimuleren en zoveel mogelijk actoren aan te zetten om actief werk te maken van ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs.

Deze oproep richt zich voor het luik “Lerend Netwerk” tot organisaties met de nodige inhoudelijke en methodologische expertise.
Voor het luik “Lokale proeftuinen” richten we ons naar een breed partnerschap van lokale organisaties, waaronder minimaal een Nederlandstalige school.

Meer informatie over deze oproep vind je in de oproepfiche. Op 21 juni vindt in Brussel een infosessie plaats over deze oproep. Schrijf je hier in. Met vragen kan je ook steeds terecht bij de contactpersoon.

 

 

Deadline: 
zaterdag, 15 oktober, 2016
Programma: 
AMIF
Contactpersonen: 
Lisa Van Hecke
T:
02/552 83 41