YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel naar werk, stage of opleiding

Oproep
304

De YEI NL-oproep is de Nederlandstalige versie van het Youth Employment Initiative (YEI) dat in Brussel geïmplementeerd wordt. De oproep heeft als heeft als doel jongeren tussen 15 en 30 jaar die noch onderwijs volgen, noch in opleiding zijn, noch aan het werk zijn (NEET-jongeren), te begeleiden naar een beroeps- of onderwijsopleiding, stage of werk. De oproep richt zich op een partnerschap van organisaties dat trajecten / maatregelenpakketten kan verstrekken aan de doelgroep volgens de FIND-MIND-BIND outreach methode. We verwachten dat het partnerschap afspraken maakt over het toeleiden, het oriënteren, het begeleiden en het opvolgen van de doelgroep.