Organisatie en werking

De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het departement Werk en Sociale Economie is vanaf  1 januari 2016 verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de nieuwe programma’s bij:

  • het Europees Sociaal Fonds (ESF),
  • het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), 
  • het Europees Globalisatiefonds (EGF).

Tot eind 2015 werd deze opdracht uitgevoerd door het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw. De juridische opdracht van het Agentschap wordt beperkt tot de afhandeling van het programma 2007-2013.

De afdeling ESF bestaat uit twee operationele diensten:

  • De dienst Werkend Leren, activering en integratie is verantwoordelijk voor de oproepen waarin de werkzoekenden de finale doelgroep zijn,
  • De dienst Lerend Werken en Duurzaam Ondernemen is verantwoordelijk voor de oproepen waarin werkenden of werkgevers de finale doelgroep uitmaken.

De afdeling wordt ondersteund door een Programma-management- en Stafdienst.

Klik hier voor het organogram van de afdeling ESF.

Klik hier voor doorverwijzing naar de startpagina van het departement Werk en Sociale Economie.