Overheidsopdracht Aanduiding van een expert voor de ondersteuning van de thematische werking ‘opleidingen in bedrijven’

Het ESF-Agentschap lanceert een overheidsopdracht waarmee ze op zoek wil gaan naar een organisatie die zal instaan voor de begeleiding van een aantal sessies waarin promotoren de gelegenheid krijgen om met elkaar kennis uit te wisselen over het thema 'detectie van opleidingsbehoeften bij werknemers’, alsook op vraag van deze promotoren thema’s verder uitdiept en uitklaart. De opdrachtnemer zal tevens verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van een handleiding over dit topic. 

De overheidsopdracht verloopt volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Geïnteresseerde kandidaten kunnen op basis van de voorziene selectieleidraad hun kandidatuur indienen. Kandidaten die beantwoorden aan de opgesomde criteria in deze leidraad, worden uitgenodigd voor de onderhandelingsprocedure. Organisaties kunnen zich kandidaat stellen ten laatste voor 30 augustus 2013 om 12.00 uur per post.

De voorziene selectieleidraad vind je terug op het officieel platform via de e-notification website.

Contactpersoon: 

Simon Swennen

Simon Swennen
T:
0497 59 74 72

Bijlagen: