Performance Management: van gedoodverfde motivatiekiller naar een klimaat van prestatiebevordering

Genoegen nemen met een verfoeid en contraproductief ritueel? Of - en hoe dan - buigen we dit om tot een effectievere bijdrage aan organisatiesucces?
Terwijl Yahoo dit recent nog invoerde, liquideert Microsoft zijn stack rankings system dat mee verantwoordelijk wordt gesteld voor het verlies van het
innovatievermogen en de creativiteit van het IT-bedrijf. Adobe gaat over van jaarlijkse reviews naar frequentere check-ins. Performance management
komt niet alleen in hele grote organisaties voor.

Luc Dekeyser is als directeur van het kenniscentrum van SDWorx goed geplaatst om te situeren hoe in ons organisatielandschap de evolutie naar
een feedbackcultuur een antwoord biedt op de vele verzuchtingen, wat dit betekent voor het aspect ontwikkeling en de eisen die dit stelt aan leiderschap.

Bart Verwaeren, onderzoeker aan de Vlerick Business School brengt een analyse van de effectiviteit van het linken van rewards aan performance; hij
gaat daarbij niet voorbij aan de complexiteit van de hedendaagse werkcontext.

Dat mensen mee het geheim achter het succes van Carglass zijn, kan eenieder
beamen die al eens een service-ervaring met het bedrijf heeft gehad. Welke rol performance management daarin speelt, wordt door Bart Lambrechts onthuld.

KPMG is dan weer een duidelijk voorbeeld van een knowledge worker omgeving. Wouter Van Linden getuigt welke systeemaanpassingen er tot
meer engagement van medewerkers en leidinggevenden hebben geleid.

Heb je een passie om te mee te herbronnen rond één van de kernthema’s van performant HRM, dan wil je deze avond niet missen!
Wil je een gratis ticket? Het ESF-Agentschap geeft 10 vrijkaarten weg. Mail ten laatste tegen 16 januari naar communicatie@esf.vlaanderen.be!

Tijdstip: Ontvangst vanaf 18.00 uur, start 18.30 uur
Locatie: San Marco Village, Boomsesteenweg 31, 2627 Schelle.

Gastsprekers:
• Luc Dekeyser - Directeur Kenniscentrum SDworx
• Bart Verwaeren - Onderzoeker aan het Centre for
Excellence in Strategic Rewards - Vlerick Business School
• Bart Lambrechts - HR Director Carglass Belux
• Wouter Van Linden – HR Director KPMG

 

 

Bijlagen: