Agoria zoekt deelnemers voor gratis leiderschapstraject

Technologiefederatie Agoria doet een oproep naar ondernemingen om kosteloos deel te nemen aan een leiderschapstraject. Voor hun ESF-project 'Leiderschap ontwikkelen: Fit for the Future' willen ze 3 types van leiderschapsontwikkelingstrajecten met elkaar vergelijken, met name:

• een traject gedeeld leiderschap,
• een traject motiverend leiderschap
• en een regulier traject.

Agoria wil de trajecten in een 20-tal bedrijven laten uitvoeren, onder wetenschappelijke begeleiding. Bedoeling is om na te gaan wat de impact is van de diverse trajecten op de motivatie en autonomie van de medewerkers.   Met de lessen uit de trajecten wil Agoria vervolgens aan de slag om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van leiders die klaar staan om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Lees hier alles over de oproep van Agoria.

Het project van Agoria werd goedgekeurd in de experimentele ESF-oproep LEO, wat staat voor LeiderschapsExperiment en -Ontwikkeling naar werkbaar werk.