AMIF-project #SheDIDIT stimuleert ondernemerschap bij meisjes met diverse culturele achtergronden

In België bedroeg het aandeel zelfstandigen op de beroepsbevolking vorig jaar 9,5%. Dit cijfer verbergt evenwel een genderkloof: bij mannen bedroeg het aantal zelfstandigen immers 12,6 %;  bij vrouwen slechts de helft hiervan of 6,3%. Uit een studie van FOD Economie blijkt dat deze situatie nog meer uitgesproken is voor vrouwen van buitenlandse herkomst.

#SheDIDIT, een project dat door AMIF gesubsidieerd werd, wil jonge meisjes met diverse herkomst stimuleren ondernemerschap in brede zin als toekomstperspectief te zien. Dit gebeurt o.a. via workshops en het werken met rolmodellen.

Meer info vindt u hier.