BE BACK zoekt organisaties voor pilot case rond werkhervatting

Tijdens dit pilootproject testen we samen met de weerhouden organisatie(s) het volledige traject van A tot Z. Met de verkregen input kan het BE BACK traject gevalideerd en verder verbeterd worden.

DE VOORDELEN VAN INSTAPPEN IN DE PILOT CASE FASE

  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van een succesvol informeel werkhervattingsplan
  • Je werkt mee aan een innovatief en wetenschappelijk onderbouwd project
  • Je ontdekt hoe Be Back helpt bij de stap naar werkhervatting
  • Je ontdekt hoe Be Back daarbij alle belanghebbende partijen betrekt
  • Een effectieve toepassing van Be BACK-tool en -begeleidingstraject met een concreet en duidelijk BE BACK-plan per betrokken werknemer
  • je hebt een jaar eerder toegang tot Be Back dan andere organisaties

WAT IS BE BACK

Het doel van Be Back is de werkhervatting van langdurig zieken (werknemers met een arbeidscontract) te versterken en te versnellen via het uitwerken van een ondersteunende tool voor werknemer, werkgevers, arbeidsartsen.

Die matching tool wordt ingepast in een model voor stapsgewijze, onderbouwde begeleiding van de (langdurig) zieke medewerker en werkgever ter voorbereiding van de werkhervatting.

HET INFORMATIEMOMENT
Tijdens het informatiemoment ontdek je wat er komt kijken bij de pilot case fase, welk engagement we van deelnemende bedrijven verwachten, en wat je als deelnemend bedrijf als output mag verwachten.

Registreer via deze link voor de sessie van maandag 28 juni 2021 van 14u30 - 16u.
Na registratie ontvang je de Zoomlink per mail voor deelname aan de meeting.