Bevraging deelnemers ESF-acties

Om tegemoet te komen aan de Europese verordeningen is een enquêtebureau momenteel bezig met het verzamelen van enkele gegevens van ESF-deelnemers. Deelnemers van een ESF-actie worden steekproefgewijs bevraagd over bijvoorbeeld de huisvestigingssituatie op het moment van de actie. Deze info is nodig in kader van rapportering naar Europa. We hopen op een grote respons, dus alvast bedankt aan degene die willen meewerken!