Bevraging: verkenning van het Vlaamse partnerschappenlandschap

In het kader van het transnationaal ESF-project ‘partnerschappen als hefboom voor levenslang leren, innovatie en verandering’, dat momenteel loopt binnen het Departement Werk en Sociale Economie, willen ze de multi-stakeholder partnerschappen grondig onder de loep nemen en via binnenlandse en buitenlandse voorbeelden onderzoeken hoe ze spelers uit de werelden van werk, onderwijs en economie met elkaar kunnen laten samenwerken om levenslang leren, competentie-ontwikkeling, innovatie, economische groei te stimuleren en om zich klaar te maken voor de toekomst.

Via deze bevraging wil men een grondige inventaris maken van multi-stakeholder partnerschappen en samenwerkingsverbanden die momenteel ingezet worden als hefboom voor levenslang leren, innovatie, verandering of een combinatie van al deze thema’s. Via deze inventaris wil men het partnerschappenlandschap in Vlaanderen in kaart brengen en een zicht krijgen op leerrijke praktijken. Er wordt voortgebouwd op een bevraging die reeds in 2012 gebeurde in het kader van excellente partnerschappen. Van daaruit wordt een selectie gemaakt van multi-stakeholder partnerschappen die via een diepte-interview grondiger onder de loep zullen genomen worden. Het doel is om zo scherp krijgen wat de noden zijn in Vlaanderen op het vlak van partnerschappen en hoe we dit middel versterkt kunnen inzetten, aangevuld vanuit buitenlandse inspiratie.
Daarom via deze weg een warme oproep om onze bijgevoegde bevraging in te vullen en ons terug te bezorgen tegen ten laatste 15 september 2017 via ariane.rober@wse.vlaanderen.be. Alvast bedankt!

Bijlagen: 
Bestand Vragenlijst