Breng uw WSE-kwaliteitsregistratie in orde voor 2 september 2021

Is uw WSE kwaliteitsregistratie in orde?

Dienstverleners actief op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties en die daarvoor via het beleidsdomein Werk en Sociale Economie financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning ontvangen, hebben een WSE Kwaliteitsregistratie nodig.
Met een WSE kwaliteitsregistratie streven we naar een kwalitatieve dienstverlening en een efficiënte aanwending van subsidies en financiële ondersteuningen.

Wie heeft een WSE Kwaliteitsregistratie nodig?

Nieuwe dienstverleners

Sinds 2 september 2019 moet iedere nieuwe dienstverlener die wenst in te tekenen op maatregelen van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie onmiddellijk voldoen aan minimale kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau en dit registreren via het WSE-loket.

Dienstverleners actief op 2 september 2019

Dienstverleners die op 2 september 2019 actief waren voor een WSE-maatregel, kregen 24 maanden de tijd om aan de gevraagde kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau te voldoen en dit te registreren via het WSE-loket. Deze termijn loopt af op 2 september 2021.

Dienstverleners die nog geen WSE Kwaliteitsregistratie hebben, moeten hun aanvraag tijdig indienen via het WSE-loket en rekening houden met een verwerkingstermijn van maximum 40 kalenderdagen. 

Dienstverleners die op 2 september 2021 geen WSE Kwaliteitsregistratie hebben, verliezen het recht om de activiteiten uit te voeren waarvoor ze financiering of subsidiëring ontvangen. Dit geldt voor alle gevatte maatregelen, behalve voor bepaalde ESF of AMIF projectoproepen. Controleer de voorwaarden in de oproepfiches.

Hoe de WSE Kwaliteitsregistratie in orde brengen?

- Dienstverleners kunnen een kwaliteitsregistratie enkel online aanvragen via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie.
- Dienstverleners kunnen op verschillende manieren aantonen dat ze voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau.

1. Met een privé kwaliteitslabel
2. Met een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein of een andere overheid

Heeft een organisatie geen kwaliteitsbewijs van de markt of valt deze niet onder een kwaliteitssysteem van een andere overheid? Dan kan eenmalig een aanvraag worden ingediend op basis van de standaard Werk en Sociale Economie.

Verlenging standaard Werk en Sociale Economie tot 31 december 2022

De standaard Werk en Sociale Economie is momenteel geldig tot 2 september 2021. Omwille van de impact van de aanhoudende coronamaatregelen, werken we aan een verlenging van de standaard Werk en Sociale Economie tot 31 december 2022. Alle actieve WSE Kwaliteitsregistraties op basis van de standaard Werk en Sociale Economie zullen dan automatisch tot 31 december 2022 worden verlengd. Ook dienstverleners die tot 2 september 2021 tijd hebben om een WSE Kwaliteitsregistratie in orde te brengen, kunnen een aanvraag indienen op basis van de standaard Werk en Sociale Economie.

Voor deze verlenging is een aanpassing van de regelgeving noodzakelijk. Op 30 april keurde de Vlaamse Regering hiervoor principieel de verlenging van de standaard Werk en Sociale Economie goed. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu advies ingewonnen van de SERV en de Raad van State.

Meer informatie

Meer informatie over het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie staat op de website van Vlaanderen.be. Met vragen kan u terecht op kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be.

Meer informatie over aanmelden in het WSE-loket staat op Aanmelden in het WSE-loket | Vlaanderen.be.