De informatie rond covid-19 is nu ook beschikbaar in meerdere talen

Informatie rond de covid-19 maatregelen en FAQs voor burgers: over hygiëne, social distancing en restricties in het openbare leven, zijn nu ook beschikbaar in meerdere talen en in Klare Taal Nederlands.

U vindt de vertalingen op volgende websites:

De informatie wordt op deze websites geüpdatet: hou ze zeker in het oog. Wie een melding wil krijgen wanneer er nieuwe updates zijn, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Aandachtspunten voor gebruikers:

  • Er doen veel informele vertalingen de ronde. Als je die wil gebruiken: check steeds of de tekst gaat over de laatste geldende maatregelen. De Vlaamse en de federale overheid zullen deze vertalingen niet checken of zelf verder verspreiden. Maak in dan ook steeds duidelijk dat het om een informele vertaling gaat.
  • Als je zelf vertalingen verspreidt of overneemt op een website: verwijder dan steeds ook oude vertalingen.

Heb je zelf materiaal in Klare Taal Nederlands of in verschillende talen?

Filmpjes, audiobestanden, andere officiële vertalingen,…? Die kunnen gepubliceerd worden op de website van het AgII: stuur een mail naar communicatie@integratie-inburgering.be

De materialen worden voor publicatie ook gecheckt door het Nationaal Crisiscentrum. Daardoor kan het wel even duren vooraleer je materiaal gepubliceerd wordt.

Lokale besturen en organisaties die andere informatie willen laten vertalen, kunnen dat doen via de reguliere dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering, aan de geldende tarieven. De Agentschappen vragen echter om steeds eerst na te gaan of de beschikbare materialen tegemoetkomen aan de noden.