Drie nieuwe ESF-oproepen

Nieuwe oproep 480: Impuls Duaal SO

‘Wilt u aan Duaal Leren een impuls geven?’

Deze oproep wil de instroom van leerlingen in duale opleidingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen verhogen. De bedoeling is om een kwalitatief aanbod te voorzien aan duale opleidingen met goede kansen op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over deze oproep vindt u op onze oproepenpagina.
In de loop van mei/juni plannen we een digitale infosessie, verdere informatie volgt.

 

Nieuwe oproep 481: Transnationaliteit

Met deze oproep wil ESF Vlaanderen de dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen. We streven naar ‘mutual learning’ en implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Meer informatie over deze oproep vindt u op onze oproepenpagina.
Op 21 april kan u een digitale infosessie bijwonen, inschrijven is hiervoor noodzakelijk.

 

Overheidsopdracht: Ondersteuning prestart inclusief ondernemen

De opdracht ’Ondersteuning prestart inclusief ondernemen’ heeft als doelstelling om specifieke doelgroepen (1.werkzoekenden en kwetsbare werknemers, 2.niet-beroepsactieven, 3. inburgeraars, asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden) te bereiken, sensibiliseren en voor te bereiden op zelfstandig ondernemerschap.

De dienstverlener biedt een geïntegreerd antwoord op de behoeften van deze doelgroepen en werkt in op de drempels die deze doelgroepen ervaren.

Alle gedetailleerde informatie over deze oproep vindt u op onze oproepenpagina.