ESF organiseert 2de ronde van oproep lokale partnerschappen jongeren

Na de goedkeuring van de lokale partnerschappen uit de eerste ronde (oproep 510) lanceert ESF een nieuwe oproep om lokale partnerschappen voor jongeren te vormen op plaatsen waar nog blinde vlekken zijn vastgesteld in de dienstverlening naar (kwetsbare) jongeren.

De doelstelling is ongewijzigd gebleven. We zijn op zoek naar nieuwe bottom-up initiatieven die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten.

De partnerschappen komen tot stand op basis van noden en hulpvragen van jongeren. In de samenstelling van het partnerschap wordt expertise in de verschillende levensdomeinen van de jongeren samengebracht. De jongere zelf wordt ook als een partner beschouwd en moet zich vertegenwoordigd zien in het partnerschap.

De blinde vlekken die voor deze oproep in aanmerking komen, evenals alle andere indieningsmodaliteiten en selectievoorwaarden zijn beschreven in de oproepdocumenten die u hier vindt.