ESF-project genomineerd voor 'zorgverhaal van het jaar'

EVA vzw, een ontwikkelingsorganisatie in Brussel,  diende in 2015 een projectaanvraag in bij het Europees Sociaal Fonds, Innovatie door exploratie.  De partners in het project zijn het Kenniscentrum Woonzorg en VUB en de Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisatie (Familiehulp, Thuiszorg Brabant en Solidariteit voor het Gezin) en Aksent- Aanvullende thuiszorgdienst. Het project wordt financieel  ondersteund door ESF en VGC – Welzijn. 

Het project Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt is één van de 3 genomineerden  voor de prijs “Zorgverhaal van het jaar” .
Het vertrok van twee vaststellingen :

  1. Brusselaars van vreemde origine vinden slechts moeizaam hun weg naar  de thuiszorg
  2. Mensen van vreemde origine die leven en wonen in Brusselse volkswijken en een rijke ervaring hebben aan zorgdragen vinden moeizaam hun weg naar een tewerkstelling in de thuiszorg.

Via een Service Designtraject ondersteund door Namahn bvba, en in nauwe betrokkenheid met mantelzorgers, basiswerkers in de thuiszorg,  sectorverantwoordelijken, leidinggevenden en diverse stakeholders werd het Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt bedacht.  
Om de grote kloof tussen de Brusselse senioren uit de  Brusselse volksbuurten en het zorgaanbod te overbruggen, gaan  10 ervaringsdeskundige in de (mantel)zorg  aan de slag  (met een werkervaringscontract of als vrijwilliger) bij een Nederlandstalige Brusselse thuiszorgdienst. Aansluitend volgen zij  een leer-werktraject  om uit te groeien tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur. Zij leggen de link naar Brusselse senioren en  wenden hun ervaringsdeskundigheid aan om collega’s  te ondersteunen bij het geven van maatgerichte en cultuursensitieve zorg.

Mogen wij je vragen je stem uit te brengen voor dit initiatief als  het beste ZORGVERHAAL VAN HET JAAR . Je kan jouw stem uitbrengen tot 13 maart 2017. Niet aarzelen maar nu dus doen ! 

Jouw stem uitbrengen kan door op onderstaande link te klikken. Mogen wij je vragen om ook je netwerk te mobiliseren en mensen op te roepen via sociale media.

http://www.rodekruis.be/stem-voor-het-zorgverhaal-2017/

Alvast bedankt!