ESF-projectoproep voor brugprojecten in het beroepssecundair onderwijs

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert 1 nieuwe ESF-projectoproep voor brugprojecten in het beroepssecundair onderwijs binnen het regionaal overlegplatform Brussel.
De uiterste indieningsdatum is 15 februari 2016.

Brugprojecten

  • Projecten voor jongeren die willen werken, maar hun attitudes en vaardigheden rond arbeid nog verder moeten ontwikkelen.
  • Indiener en organisator: een derdenorganisatie zoals een vzw, een gemeentebestuur of OCMW, een maatwerkbedrijf of een bedrijf in de lokale diensteneconomie.
  • Uiterste indieningsdatum: 15 februari 2016.

Je registreert je in 'Mijn Loopbaan' via de VDAB. Tijdens het project vul je zo voor elke deelnemer de indicatorenlijst van het ESF in.

Meer informatie vind je in bijgevoegde documenten.