ESF zoekt procesbegeleider voor lerend netwerk van transnationale projecten

ESF Vlaanderen zoekt procesbegeleider voor lerend netwerk van transnationale projecten

De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen heeft een overheidsopdracht uitgeschreven om een procesbegeleider aan te stellen die de nieuw opgestarte transnationale projecten ondersteunt, een lerend netwerk begeleidt en structureel overleg organiseert met de afdeling.

Deze transnationale projecten gaan in gezamenlijk leerproces met partners uit de EU op zoek naar het verbeteren van bestaande dienstverlening op de arbeidsmarkt of ze leggen knelpunten bloot waarvoor ze (nieuwe) oplossingen aanreiken.

Het uitvoeren van een transnationaal project is een complex proces, zeker wanneer het de bedoeling is om tot relevante output te komen en de dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te verbeteren. Daarom heeft ESF voorzien in de oprichting van een lerend netwerk om de krachten van de verschillende projectuitvoerders te bundelen, van elkaar te leren en tot gezamenlijke beleidsaanbevelingen te komen.    

De procesbegeleider zal de projecten zowel inhoudelijk als methodologisch ondersteunen, zowel op individueel niveau als collectief. Hij of zij zal het lerend netwerk begeleiden en ervoor zorgen dat de opdracht van dit netwerk wordt uitgevoerd. Doel van het lerend netwerk is kennisdeling te stimuleren en  expertise op te bouwen om zo te komen tot gezamenlijke beleidsaanbevelingen.
De procesbegeleider organiseert ook structureel overleg met de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen.

De opdracht wordt in detail toegelicht in het bestek.
Geïnteresseerden kunnen een offerte indienen tot uiterlijk 17 november 2020 12 uur.