Groep INTRO vzw zet in op persoonlijke groei voor mensen in armoede

Sinds 1987 wordt op 17 oktober, Wereldarmoededag, aandacht gevraagd voor mensen die leven in of kans maken op armoede. Groep INTRO vzw is één van de organisaties die is ingegaan op de ESF-oproep om deze kwetsbare doelgroep te versterken en te begeleiden richting de arbeidsmarkt via coaching en opleiding. Teamverantwoordelijke Ludwine Pauwelyn vertelt hoe zij dat aanpakken.

Ludwine Pauwelyn, Groep INTRO vzw: “Groep INTRO is een waardengedreven organisatie. Samen met onze medewerkers, bedrijven en partners werken we aan persoonlijke groei van kwetsbare doelgroepen, om zo een inclusieve samenleving te creëren. De concrete uitvoering van die visie gebeurt door middel van vorming, coaching, advies en tewerkstelling binnen verschillende domeinen: werk, school, justitie, buurt, vrije tijd en maatwerk. Onze focus ligt daarbij niet uitsluitend op mensen met een armoedeproblematiek, maar op alle kwetsbare doelgroepen.”

Bij de uitvoering van de visie legt Groep INTRO vzw de nadruk op een aanpak op maat. Dat blijkt een doorslaggevende factor te zijn om te slagen in de opzet. In hun meer dan 70 vestigingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel, kunnen kwetsbare mensen terecht met vragen over coaching of begeleiding. Afhankelijk van hun specifieke behoefte zet Groep INTRO vzw lokale partnerschappen op om de meest geschikte ondersteuningsvorm te vinden.

Ludwine Pauwelyn: “In de partnerschappen die wij aangaan, verwijzen wij door naar organisaties die een bepaalde, specifieke expertise hebben, bijvoorbeeld op vlak van huisvesting, drughulpverlening of geestelijke gezondheidszorg. We doen dit telkens vanuit een warme overdracht en blijven in heel veel gevallen de begeleiding die al loopt bij ons verder flankerend aanbieden.”

De visie van Groep INTRO vzw om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen in hun groei en participatie aan de maatschappij sluit sterk aan bij de oproep die ESF lanceerde om mensen met armoedeproblematiek te versterken.

Ludwine Pauwelyn: “Armoede is een problematiek die voor ons gelinkt is aan kwetsbaarheid. Het is vaak een complex verhaal met veel lagen. Uit eerdere ervaringen merken we dat mensen in (kans)armoede moeite ondervinden om voor welzijn te kiezen. Daarom willen we samen met hen vanuit hun eigen krachten vertrekken en werken aan welzijn, om zo stappen te zetten richting activering op de arbeidsmarkt.”

Groep INTRO is vanuit deze instelling ingegaan op de ESF-oproep om een project op te zetten. Het doel van het project is om werkzoekenden die in armoede leven of kans hebben op armoede te empoweren richting te arbeidsmarkt, en dit met een combinatie van aanklampende individuele begeleiding en een groepsaanbod.

Ludwine Pauwelyn: “Mensen in armoede bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare positie. In het traject naar werk is het belangrijk dat ze weer grip krijgen op hun leven, zelfsturend leren zijn en participeren. Daarvoor moeten mensen zich weer goed in hun vel voelen, een positiever zelfbeeld hebben en geloven dat ze iemand zijn met een plaats in de maatschappij. Daarop zetten wij dan ook in.”

Deelnemers van het traject worden eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de begeleider van Groep INTRO vzw en een welzijnsconsulent van de VDAB, zodat zij een goed beeld krijgen van de situatie en de behoeften van die persoon. Bij acute, individuele noden (zoals bijvoorbeeld thuisloosheid) kunnen zij beslissen om een voortraject op te starten. In de daaropvolgende weken gaat Groep INTRO vzw aan de slag met een modulair aanbod, afgestemd op de verwachtingen en behoeften van de groep. Zo kan er bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan digitale vaardigheden, gezondheid (stress, verslaving, rouw, sport, gezond budgetkoken...) of gezin en relaties. Deze groepssessies worden aangevuld met individuele begeleiding, in de vorm van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Ludwine Pauwelyn: "Het traject eindigt met een afsluitmoment, waarop ook het netwerk van de deelnemers is uitgenodigd. We maken met alle deelnemers afspraken over hoe we in contact met elkaar kunnen blijven en we elkaar kunnen blijven ondersteunen. Het is belangrijk om dat extra stukje netwerk dat ze hebben opgebouwd niet zomaar los te laten."

Het project loopt sinds augustus 2020. Door de coronapandemie was de uitvoering niet altijd even evident. De overheidsmaatregelen maakten groepswerking onmogelijk en hadden impact op deze reeds kwetsbare doelgroep. Inzetten op kleinere groepjes, digitale groepsmomenten en een aanklampend individueel traject bleek de oplossing. De reacties illustreren dit.

Ludwine Pauwelyn: “We krijgen vooral positieve reacties van deelnemers: hoe ze hun netwerk hebben uitgebreid, ondersteund werden om drempels te overwinnen, sterker werden in hun rechtenverkenning, inzicht kregen in hun situatie en kijk op wie ze zijn… Mensen in armoede hebben een verhaal te vertellen waar ook wij als begeleiders van leren. Participatie is voor hen zo belangrijk. Een stem hebben, en vanuit hun eigen verhaal de kans krijgen om volwaardig deel te nemen. Daar draait het om.”