Lokale partnerschappen voor jongeren actief in heel Vlaanderen

Vandaag worden 47 lokale partnerschappen voor jongeren ondersteund door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. Deze partnerschappen werden gevormd om een antwoord te bieden op de huidige knelpunten in de dienstverlening naar kwetsbare jongeren, zoals de versnippering en overlap in het aanbod en de vele onnodige doorverwijzingen. Door verschillende expertise binnen één partnerschap te bundelen wil men kunnen inspelen op heel uiteenlopende hulpvragen van jongeren in diverse levensdomeinen.

De partnerschappen bieden ondersteuning bij de (individuele) hulpvragen van zowel de jongeren als de werkgevers om concrete kansen te creëren. Partners organiseren ook een leerproces op basis van caseoverleg en intervisie, zodat ze continu hun dienstverlening kunnen verbeteren.

Bekijk hieronder het kaartje van de 47 partnerschappen.