Meer jongeren aan het werk!

Op 1 juni 2015 gingen de nieuwe projecten voor de Werkinleving voor Jongeren (WIJ) van start. Sindsdien bieden 7 verschillende organisaties een intensieve oriëntering en begeleiding aan om de afstand van laaggeschoolde Vlaamse jongeren tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Twee jaar later zijn 5.169 jongeren gestart met een WIJ-traject. Van de 2.398 jongeren die het traject hebben afgerond, is 62% succesvol begeleid naar een tewerkstelling en 22% naar een opleiding.

Maar wat doen deze trajecten nu juist?
De WIJ!-trajecten vormen een intensieve begeleiding van jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. De projecten duren een jaar tot anderhalf jaar en bestaan uit een waaier aan verschillende maatregelen op maat van de jongere. Dat gaat van oriëntering, groepssessies, individuele begeleidingen, kortdurende stages, sportsessies tot allerhande competentieversterkende ervaringen. Het doel is om de jongeren competenties bij te brengen en hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. De projecten worden gefinancierd vanuit het ESF (40% of 7,2 mio euro), samen met reguliere middelen van de Vlaamse overheid (60% of 10,8 mio euro).

Voor meer informatie over de oproep of de projecten, kan u steeds contact opnemen met Anneleen De Witte (anneleen.dewitte@wse.vlaanderen.be of 02/552 83 19)