Indieningstermijn voor oproep 339 ‘Proeftuinen loopbaanaanpak’ verlengd tot 31/01/2016

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen voor AMIF-projectoproep 339 “Proeftuinen loopbaanaanpak voor hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen” is uitgesteld naar 31 januari 2016. Hier vindt u de aangepaste oproepfiche