Nieuwe oproepen combinatie leren en werken

Brugprojecten

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert een nieuwe projectoproep voor de organisatie van brugprojecten in het schooljaar 2016-2017. Deze oproep is dan ook bedoeld voor:

  • Projecten voor jongeren die willen werken, maar hun attitudes en vaardigheden rond arbeid nog verder moeten ontwikkelen.
  • Indiener en organisator: een derdenorganisatie zoals een vzw, een gemeentebestuur of OCMW, een maatwerkbedrijf of een bedrijf in de lokale diensteneconomie.

Raadpleeg de oproep en bijbehorende vragenlijst (zie bijlage):

  • Oproep Brugproject
  • Oproepvragen Brugproject

De deadline voor de indiening van de projectaanvragen brugproject is 18 april 2016.

Intensieve begeleiding alternerend leren

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert een oproep voor de organisatie van projecten intensieve begeleiding alternerend leren. Deze projecten kennen een uitbreiding en flexibilisering ten opzicht van de huidige IBAL-projecten en mikken nu op:

  • Projecten voor jongeren die te oriĆ«nteren zijn naar een tewerkstelling en naar jongeren die reeds gestart zijn in een tewerkstelling.
  • Indiener en organisator: een derdenorganisatie zoals een vzw, een gemeentebestuur of OCMW, een maatwerkbedrijf of een bedrijf in de lokale diensteneconomie.

Raadpleeg de oproep en bijhorende vragenlijst (zie bijlage):

  • Oproep IBAL
  • Oproep Brugproject

De deadline voor de indiening van de projectaanvragen intensieve begeleiding alternerend leren is 11 april 2016. Dit laat toe om de nieuwe IBAL-projecten te starten op 1 mei 2016. Belangrijk daarbij: huidige organisatoren van een IBAL-traject dienen de overeenkomst stop te zetten om in te tekenen op het nieuwe IBAL project. Meer informatie daarover:

  • Toelichting stopzetting;
  • Stopzettingsformulier

Voor zowel het brugproject als het project intensieve begeleiding alternerend leren:
Je registreert je in 'Mijn Loopbaan' via de VDAB. Tijdens het project vul je zo voor elke deelnemer de indicatorenlijst van het ESF in (zie bijlage).