Ontdek de 5 verhalen en 5 inspiratietips van het ESF-project Warme Scholen

Op 24 januari vierden we de ‘Internationale Dag van het Onderwijs’. Een ideaal moment om ons onderwijssysteem niet enkel in de kijker te zetten, maar ook even tegen het licht te houden. Dat laatste neemt het ESF-project Warme Scholen ter harte. Vijf weken lang spraken we met verschillende mensen over hun ervaring met dit bijzondere project. Hun ervaringen en inzichten ontdek je hier!

De afgelopen vijf weken dook ESF Vlaanderen in de inspirerende wereld van de Warme Scholen. Verschillende mensen vertelden in deze reeks over hun ervaring met dit bijzondere ESF-project:

    

Uit hun ervaringen en inzichten stileerden we vijf inzichten die inspireren en aanzetten tot nadenken, over de grenzen van Warme Scholen heen:

  1. Elke verandering valt of staat met een gedragen en gefundeerde visie. Een visie is als een kompas dat toont waar je naartoe wilt. Zonder vaar je blind.
  2. Verandering start met het 'waarom' bloot te leggen. De beweegreden voor de verandering expliciteren en in een scherpe verwoording gieten zorgt voor een sterk startmoment.
  3. Allesomvattende plannen waar lange tijd aan gesleuteld wordt, zijn geen sleutel tot succes. Het is beter om stap per stap te experimenteren, proberen en leren uit de ervaring. De deuren opengooien, de wereld binnentrekken en nieuwe dingen uittesten, om op basis van de verworven inzichten bij te sturen en verder te groeien. 
  4. In bezwaar en tegenstand zit wijsheid. Niet enkel de voorstanders van verandering kunnen een steentje bijdragen. Participatief werken houdt in dat je ook mensen die bezwaar voelen betrekt bij het veranderproces. 
  5. Leidinggevenden moeten ten volle achter de verandering en de visie staan om succesvol te zijn. Gemotiveerde teamleden en medewerkers zijn vervolgens onontbeerlijk om de verandering verder uit te dragen.

Meer info over Warme Scholen via https://www.warmescholen.net/inspiratie