Ontdek onze 3 nieuwe oproepen!

Vandaag heeft het ESF Vlaanderen 3 nieuwe oproepen gelanceerd:

Oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid SALK (342)

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers binnen de Limurgse zorgsector verbeteren door het uitwerken van systemen en processen ter ondersteuning van het strategisch loopbaanbeleid binnen een onderneming. De focus ligt hierbij op het opzetten van een strategisch loopbaan- en competentiebeleid en het stimuleren van een cultuuromslag inzake leidinggeven. Meer lezen.

Oproep Anders organiseren SALK (343)

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers binnen de Limburgse zorgsector verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van de onderneming te stimuleren. Meer lezen.

Oproep Focus op talent (371)

Met deze oproep beogen we een mindswitch op het terrein naar talentdenken.  Via een sterk samenspel van overheid, middenveld en markt wensen we daarom meer resultaten te zien op het vlak van activeren in elk talent, investeren in elk talent, en daarbij doorbrekend te werken ten aanzien van vooroordelen en drempels. Meer lezen.