Oproep en ondersteuningsopdracht: Leerecosystemen in Limburg

Lokale leerecosystemen zijn een beloftevolle praktijk en hefboom voor het creëren en ondersteunen van een leercultuur van jongs af aan en doorheen het verdere leven. Dit door leren op lokaal niveau te laten plaatsvinden, levensbreed en in de leefwereld en dagelijkse realiteit van burgers.

Oproep

ESF Vlaanderen lanceert een oproep om in Limburg lokale besturen aan te zetten om op lokaal niveau (bv op niveau van een stad, gemeente of wijk) actief de mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen. Alle informatie over de oproep vindt u op onze oproeppagina

Overheidsopdracht

Tijdens de projectperiode van deze gekozen projecten voorziet ESF Vlaanderen ondersteuning bij de uitvoering van de acties. Wij zijn op zoek naar een (consortium van) externe dienstverlener(s) met relevante expertise, die ons hierin bijstaan. Alle informatie over deze ondersteuningsopdracht kan u raadplegen op onze oproeppagina.