Oproep Intensieve begeleiding Alternerend Leren - Leertijd, 2017-2018

Het departement Onderwijs en Vorming heeft een oproep gelanceerd 'Intensieve begeleiding Alternerend Leren - Leertijd 2017-2018'. Deze oproep richt zich naar derden organisaties (vzw, OCMW, gemeentebestuur, maatwerkbedrijf, lokale diensteneconomie) die als organisator van Intensieve Begeleiding Alternerend Leren voor jongeren in de Leertijd willen optreden. Een projectvoorstel indienen kan tot 15 november 2017.

Meer info vind je in bijlage en voor verdere vragen kan je steeds contact opnemen met Johan Jacquemin (02 553 88 76).