Overheidsopdracht leergoesting gelanceerd

Begin december 2020 werd de selectieleidraad van de overheidsopdracht leergoesting gepubliceerd op het E-Procurement-platform. Via deze overheidsopdracht wil ESF Vlaanderen leergoesting van werknemers aanwakkeren én het leerrendement binnen ondernemingen verhogen.

Aan de hand van de selectieleidraad zoeken we kandidaten voor het uitvoeren van deze opdracht. In een tweede stap zullen de geselecteerde kandidaten hun offerte bezorgen waarna na onderhandeling de opdracht gegund wordt. 

Leergoesting en levenslang leren zijn thema’s die al geruime tijd op de beleidsagenda van de Vlaamse overheid staan. Via deze overheidsopdracht Leergoesting zal de geselecteerde dienstverlener in Vlaamse ondernemingen leer- en didactische principes introduceren via concrete leertrajecten, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek, die een positief effect hebben op de autonome motivatie van de medewerkers om te leren en op het leerrendement (meer ‘leertransfer’).

Daarnaast zal de dienstverlener in nauwe samenwerking met ESF Vlaanderen een online-platform opzetten alsook een communicatiecampagne voeren om leergoesting in Vlaanderen op de kaart te zetten.

Meer info op het E-Procurement-platform en later op esf-vlaanderen.be.