Project De Diverse Leraarskamer zoekt leerlingen

Vzw Orbit voert met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid een innovatieproject uit om de leraarskamers in Vlaanderen meer divers te maken.
Vandaag heeft slechts 5% van alle leerkrachten een migratie-achtergrond en daar wil Orbit verandering in brengen. Ze willen coaches inzetten om leerlingen met een migratie-achtergrond te stimuleren om te kiezen voor de lerarenopleiding. Deze coaches moeten de jongeren voorbereiden en begeleiden tot het moment waarop ze ingeschreven zijn voor de opleiding.   
Op dit ogenblik is Orbit nog volop op zoek naar jongeren tussen 15 en 18 jaar die de ambitie of het potentieel hebben om een goede leerkracht te worden. Leerlingen die zich aangesproken voelen of meer willen weten kunnen op 20 januari deelnemen aan een Zoom-workshop. Meer info vindt u op de website van Orbit.