projectoproep outreachend werken naar gezinnen met lage werkintensiteit

Op initiatief van Vlaams minister van Armoedebestrijding worden lokale besturen, armoedeverenigingen en buurtwerkingen opgeroepen om projecten in te dienen die aanklampend werken naar kwetsbare gezinnen met een lage werkintensiteit. De subsidie voor een project kan gaan tot 60 000 euro en geldt voor een looptijd van maximaal twee jaar. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 22 oktober 2017.

Aanklampend
Met deze oproep wil de minister in eerste instantie projecten ondersteunen die aanklampend werken. Daarmee wordt bedoeld dat er op een actieve manier contact wordt gelegd met gezinnen waarvan de ouders beroepsmatig weinig tot niet actief zijn. Dit kan men doen door bijvoorbeeld spontane huisbezoeken, het inschakelen van brugfiguren of door de aanwezigheid van dienstverleners op informele ontmoetingsplaatsen. Bij de toewijzing wordt dan ook vooral ingezet op buurt- en wijkgerichte netwerken om zo de toegankelijkheid van de projecten te garanderen.

Integrale aanpak
Indienende organisaties worden verondersteld om via een aanbod van activerende trajecten of opleidingstrajecten, een haalbare en duurzame tewerkstelling voor de ouders van deze kwetsbare gezinnen te  bekomen. Daarnaast beoogt de projectoproep de bredere ondersteuning van de doelgroep door initiatieven zoals bijvoorbeeld kinderopvang, huistaakbegeleiding of het aanpakken van gezondheidsproblemen.  Er dient met minstens één lokale organisatie die de doelgroep van gezinnen met kinderen in armoede al bereikt, samengewerkt te worden.

Voor het aanvraagformulier en meer informatie kan u terecht op: https://armoede.vlaanderen.be/?q=projecten