Regiostars 2020

De REGIOSTARS Awards is een jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door het directoraat-generaal Regionaal en stedelijk beleid van de Europese Commissie. De westrijd heeft als doel goede praktijken op het gebied van regionale ontwikkeling te ontdekken. Ze willen innovatieve, door de EU gefinancierde projecten, benadrukken die aantrekkelijk en inspirerend kunnen zijn voor andere regio's en projectmanagers.

5 categoriën

Er zijn 5 categorieën voor de Regiostars awards 2020
• Industriële transitie voor een slim Europa (Slimme groei)
• Circulaire economie voor een groen Europa (Duurzame groei)
• Vaardigheden en onderwijs voor een digitaal Europa (Inclusieve groei)
• Betrokkenheid van burgers bij samenhangende Europese steden (Stedelijke ontwikkeling)
• Empowerment van jongeren voor grensoverschrijdende samenwerking (Onderwerp van het jaar 2020: 30 jaar Interreg)

Voorwaarden:

• Aanvragen moeten worden ingediend met goedkeuring van de beheersautoriteit die het EU-project financierde. In dit geval het Europees Sociaal Fonds.
• Aanvragen kunnen uitsluitend via een online platform worden ingediend.
• Bekrachtigingsbrief - vereenvoudigde procedure mogelijk - lees de bijgewerkte gids voor aanvragers.

Lees de handleiding voor deelnemers zorgvuldig door voordat u uw project indient.
De informatie moet bij voorkeur in het Engels worden verstrekt, maar kan indien nodig ook in een andere officiële EU-taal worden ingediend. Het platform is toegankelijk van 2 maart tot 9 mei 2020