Respondenten gezocht voor onderzoek ‘Telewerk inclusief maken’

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool onderzoekt in hun ESF-project de barrieres en opportuniteiten voor diverse groepen in de samenleving in hun ervaring met telewerk. De covid-pandemie heeft aangetoond dat telewerk voor bepaalde groepen in de samenleving nieuwe barrieres vormt. Voor andere groepen presenteren zich opportuniteiten via het telewerk. Dit onderzoek wil deze factoren registreren om een aantal instrumenten te ontwikkelen om de barrieres weg te werken en de opportuniteiten te bestendigen. 

Hiervoor voeren de onderzoekers een reeks interviews uit met personen die volledig of deeltijds telewerken om hun ervaringen, positief én negatief, in kaart te brengen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan diversiteit in de rekrutering. Wil je hier aan deelnemen, of ken je iemand die hiervoor in aanmerking zou komen?

Neem vrijblijvend contact op met de onderzoekers via: jan.waeben@odisee.be