Stardekk stapt over op hybride werken

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen en de geleidelijke terugkeer naar de werkvloer, sprak ESF Vlaanderen met Vincent Goemaere en Famke Vanden Bussche, respectievelijk ceo en HR-manager van Stardekk. Dit is een Brugse onderneming die online-software bouwt voor de hotel- en restaurantindustrie om boekingen en reserveringen optimaal te beheren. Het personeel valt grosso modo in 3 categorieën in te delen: IT, marketing & sales en administratie & management, in totaal een 60-tal  personeelsleden.

Stardekk was al op beperkte schaal bezig met telewerk, maar toen het plots verplicht werd was het wel wennen. Toch kon de onderneming zich vrij snel aanpassen en een nieuwe manier van werken op afstand in de praktijk brengen. Die vlotte aanpassing had onder meer te maken met de aard van de werkzaamheden bij Stardekk, maar ook met de beschikbaarheid van technologische hulpmiddelen.

Het grootste voordeel van telewerk voor de onderneming was dat we onze werkzaamheden konden continueren, aldus Vincent Goemaere.  Maar ook voor de mensen bracht het voordelen: minder reistijd van en naar het werk en betere mogelijkheden om werk en privé te combineren, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen en op te halen. Een ander voordeel is dat Stardekk nu ook gemakkelijker mensen kan rekruteren die verder af wonen van het kantoor in Brugge. Als je telewerk kunt aanbieden aan je personeel wordt de vijver waaruit je kunt rekruteren veel groter.

“Vroeger kon je rondlopen in het bedrijf en merkte je snel hoe de dingen liepen. Achter een scherm is dat veel moeilijker”

De lange periode van telewerk tijdens de coronacrisis had ook zijn schaduwzijde. Mensen verloren connectie met het bedrijf.  Het is moeilijker om de vinger aan de pols te houden, aldus Goemaere. Vroeger kon je rondlopen in het bedrijf en merkte je snel hoe de dingen liepen, je leidde dingen af uit de lichaamstaal van mensen, je werd sneller aangesproken. Achter een scherm is dat allemaal veel moeilijker.

Stardekk was blij dat het een ESF-project had lopen in de oproep DRIVE. Hierdoor kon het een beroep doen op een externe HR-consultant om zich te laten begeleiden bij bijvoorbeeld het hertekenen van de processen. En momenteel laat het zich begeleiden bij een opleiding leiding geven vanop afstand.

Vandaag is Stardekk aan het bekijken hoe het verder moet met telewerken. Er zal gekozen worden voor een systeem van hybride werken, deels op kantoor en deels telewerk. Hoe dit concreet wordt ingevuld zal team per team worden bekeken en afhangen van de functie.  Famke Vanden Bussche heeft al gemerkt dat het een uitdaging wordt om mensen terug uit hun comfortzone van de thuiswerkplek te krijgen en opnieuw met energie naar kantoor te krijgen. Na anderhalf jaar thuis werken is dat voor sommigen op mentaal vlak een grote opgave. Ook de schrik voor het virus is nog niet helemaal verdwenen.