Themawerking YEI / WIJ!

Graag nodigen we jullie uit op de volgende themawerking in het kader van de ESF-oproepen YEI / WIJ!

Inhoud
Trajectbegeleiders staan voor de vaak moeilijke taak om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. Meestal hebben zij een goed beeld op de kwaliteiten van de werkzoekenden die zij begeleiden. Bovendien zijn zij prima op de hoogte van de tewerkstellings- en ondersteuningsmaatregelen waar de werkgever van kan genieten als hij deze werkzoekenden aanwerft. Aan de andere kant staan werkgevers vandaag voor een hele reeks uitdagingen: voortdurende veranderende arbeidsmarkt die onzeker en complex is, moeilijke instroom vanuit de arbeidsmarkt, een hoge loonkost,... De uitdaging van de trajectbegeleiders bestaat er in de werkgevers ervan te overtuigen dat precies het aanwerven van deze werkzoekenden in dit geheel voor meerwaarde kan zorgen.

Daarom nodigen wij twee expert-trainers uit en bieden wij een opleiding die zich richt zich tot trajectbegeleiders die werken met kwetsbare doelgroepen. Doel is om de kansen op succes te vergroten door de noden en behoeften van werkgevers kenbaar te maken.
Concreet biedt de workshop ‘werkgeversbenadering’:

  • inzicht in de eigen persoon (rol, overtuiging,…) als trajectbegeleider en welke invloed deze heeft op het benaderen van werkgevers,
  • een kennismaking met het belang en de meerwaarde van het vraaggericht benaderen van zowel kleine als grotere werkgevers met oog voor deze noden en behoeften,
  • specifieke communicatietechnieken om werkgevers te benaderen.

Praktisch:
De 2 workshops zullen doorgaan op 26/02 in het VAC te Gent (station Gent Sint Pieters).
We werken in twee groepen in een voor- en namiddag sessie. Tijdens de middag zullen beide groepen wisselen.
Beide workshops zijn complementair aan elkaar, waardoor het belangrijk is de volledige dag aanwezig te zijn.

We starten om 9:00. Het einde is voorzien rond 16:30. Gelieve wel een beetje marge te voorzien.

Belangrijk voor inschrijven:
Omdat de capaciteit beperkt is, vragen we om maximaal 2 personen per project in te schrijven. Deze workshop is uitsluitend gericht naar trajectbegeleiders.
De inschrijvingslink kan u hier terugvinden.