Training-Activation-Capability-Empowerment als sleutelwoorden voor levenslang leren. Lees het eindrapport!

Tijdens de voorbije twee jaar nam het ESF-Agentschap deel aan het transnationaal project ‘TrACE 2’ dat gefinancierd werd in het Leonardo da Vinci-programma. In dit project hebben Vlaanderen en 4 andere Europese regio’s goede opleidingspraktijken bestudeerd die de activering, ‘capability’ en ‘empowerment’ van jonge en oudere personen op de arbeidsmarkt bevorderen.

De methodiek die werd gehanteerd was die van de peer review. Er werden beurtelings goede praktijken van de deelnemende regio’s voorgesteld, SWOT-analyses opgemaakt en er werd onderzocht in welke mate de praktijken overdraagbaar waren naar andere regio’s of landen.

De resultaten van deze studiebezoeken werden verwerkt in een eindrapport (zie bijlage), dat opgesteld is in het Engels, de werktaal van dit project. In dit rapport krijg je een overzicht van de doelstelling en werkwijze van dit TrACE2-project en je krijgt uiteraard een uitgebreid overzicht van de goede praktijken die onder de loep werden genomen, met inbegrip van de SWOT-analyses. Het rapport eindigt met een set van 6 aanbevelingen en adviezen voor de verschillende actoren die een rol spelen op de arbeidsmarkt.

De deelnemende regio’s waren de autonome provincie Trento in Noord-Italië, Noord-Ierland, Silezië in Zuid-Polen, de Portugese provincie Madeira en Vlaanderen. Er werd ook een bijkomend studiebezoek gemaakt naar de Italiaanssprekende regio in Zuid-Zwitserland.

Voor meer informatie kan u terecht bij caroline.meyers@esf.vlaanderen.be of stefaan.ryckewaert@esf.vlaanderen.be